Βιβλιογραφία

Εδώ παρατίθενται οι πηγές οι οποίες συνεισέφεραν στη δημιουργία αυτού του website σύμφωνα με το πρότυπο MLA:

“Τα Προϊόντα Της Μέλισσας.” Melissokomia.com, www.melissokomia.com/bee_products/index.html.

Benjamin, Alison. “Why Are Bees Important?” The Guardian, Guardian News and Media, 17 June 2015, www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/17/why-are-bees-important.

Craighill, Cassidy. “The Environmentalist: The Coolest Things Bees Do for the Planet and Humans.” Greenpeace USA, Greenpeace International, 14 Aug. 2013, www.greenpeace.org/usa/the-environmentalist-the-coolest-things-bees-do-for-the-planet-and-humans/.

Petruzzello, Melissa. “What Would Happen If All the Bees Died?” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., www.britannica.com/story/what-would-happen-if-all-the-bees-died.

Spector, Dina. “What Our World Would Look Like Without Honeybees.” Business Insider, Insider Inc., 22 June 2013, www.businessinsider.com/the-world-without-honeybees-2013-6.

“The Bee Cause Help Save Bees.” Friends of the Earth, Friends of the Earth Limited, friendsoftheearth.uk/bees.

“The Honeybee Conservancy.” The Honeybee Conservancy, The Honeybee Conservancy, thehoneybeeconservancy.org/.

“What Are the Causes of Bee Decline?” Friends of the Earth, Friends of the Earth Limited, 25 July 2017, friendsoftheearth.uk/bees/what-are-causes-bee-decline.

“World Bee Project.” World Bee Project, The World Bee Project.